SCOALA GIMNAZIALĂ NR.39

Email:
Tel: 021/240.30.25; 021/240.00.34
Fax: 021/240.30.25
REGULAMENT INTERN
,  - CLICK AICI PENTRU DETALII
Prezentul regulament cuprinde:

Cap. I: Dispoziții generale
Cap. II: Dispoziții referitoare la conducerea unității de învățământ
Cap. III: Dispoziții referitoare la corpul profesoral
Cap. IV: Dispoziții referitoare la elevi
Cap. V: Dispoziții referitoare la personalul didactic auxiliar si nedidactic
Cap. VI: Dispoziții referitoare la părinți
Cap. VII: Dispoziții finale

Cap. I: Dispoziții generale
Art. 1 Regulament Intern stabilește ordinea și disciplina muncii în Școala Gimnaziala nr.39, este elaborat in baza Art. 6(2) din Regulamentul de organizare si funcționare a unităților de învățământ preuniversitar si respecta prevederile Legii Educatiei Nationale cu modificările si completările ulterioare.

***** Extras ******

Cap. IV: Dispoziții referitoare la elevi
Art. 1 Elevii Școlii gimnaziale se bucură de toate drepturile conferite de Constituția Romaniei si de cele prevăzute in ROFUIP.
Art. 2 Dispoziții generale:
În anul școlar 2012– 2013, elevii școlii gimnaziale nr.39 vor purta obligatoriu uniformă,formata din vesta de culoare rosu cu delimitare de culoare albastru, camasa alba si pantalonide culoare inchisa . Pe uniforma este inscripționată sigla școlii.
Elevii care nu poartă uniforma vor fi consemnați în caietul clasei de către diriginte sau profesorul de serviciu.. La trei consemnări, elevul va avea scăzută nota la purtare cu 1 punct.
În cazul în care vremea este nefavorabilă, fetele pot purta pantaloni de culoare închisă sau blugi (fără tăieturi, modele sau cu talie joasă). Este interzisă purtarea bijuteriilor, părul vopsit sau dat cu gel, pantofilor cu toc înalt, vopsirea unghiilor, piercing sau cercei în urechi în cazul băieților
este interzis elevilor să utilizeze telefonul celular în incinta școlii.
În situații urgente, elevii pot apela la telefon,de la profesorul de la clasă sau la secretariatul școlii (apel de atenționare – bip pentru părinți). Nerespectarea acestei dispoziții duce la confiscarea telefonului de către cadrul didactic acesta fiind înapoiat părintelui care declară că a luat la cunoștință
în timpul orelor este interzisă părăsirea incintei școlii
intrarea elevilor este permisă numai pe ușa din curtea interioară/ scara elevilor
este interzisă staționarea elevilor pe culoare în timpul orelor
a) elevul/reprezentatul legal poate contesta rezultatele evaluării, profesorul având obligația să motiveze nota acordată. Dacă argumentele nu sunt satisfăcătoare, aceștia se pot adresa directorului care va desemna alți profesori pentru soluționarea contestației
, Procedura operationala nr. 61 privind accesul in unitate - CLICK AICI PENTRU DETALII
Procedura operationala nr. 61 privind accesul in unitate
, Procedura operationala nr. 63 privind invoirea si motivarea absentelor elevilor - CLICK AICI PENTRU DETALII
Procedura operationala nr. 63 privind invoirea si motivarea absentelor elevilor
, PROCEDURA OPERATIONALA NR. 66 CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR - CLICK AICI PENTRU DETALII
PROCEDURA OPERATIONALA NR. 66 CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR