SCOALA GIMNAZIALĂ NR.39

Email:
Tel: 021/240.30.25; 021/240.00.34
Fax: 021/240.30.25
CABINETUL DE CONSILIERE CONSILIER PSIHOLOG: ALEXANDRINA PETER
Motto: “Ai grijă cu ce îți uzi visele. Dacă le uzi cu îngrijorare și frică tu vei produce buruieni care vor sufoca viața din visele tale. Udă-le cu optimism și soluții și tu vei cultiva succesul. Să fii mereu încăutare de căi pentru a transforma problemele în oportunități pentru succes. Să fii mereu în căutare de modalități pentru a-ți hrăni visul tău.”
, Program - CLICK AICI PENTRU DETALII
Program
Luni: 14.00-18.00
Marți: 9.00-14.00
Miercuri: 15.00-17.00
Joi: 9.00-14.00
RESPONSABILITĂȚILE CONSILIERULUI ȘCOLAR
În conformitate cu cerințele specific ocupației, consilierul școlar realizează următoarele sarcini:
• analizează problemele specific mediului școlar adaptare școlară,motivație
școlară, deprinderi de studiu, absenteism, eșec și abandon școlar etc.;
• observă și evaluează performanța școlară, comportamentul și dezvoltarea
elevului, utilizând metode și instrumente specifice consilierului școlar;
• identifică problemele de natură familială (abuz, neglijență, hărțuire) care pot
afecta dezvoltarea și performanța școlară a elevului;
• planifică și organizează activități de consiliere educațională individual și / sau
de grup adresate elevilor;
• oferă intervenții cu character suportiv în situații de criză elevilor care se
confruntă cu dificultăți specific mediului școlar dificultăți de învățare, dificultăți de adaptare școlară, absenteism etc.;
• implică elevii în activități de autocunoaștere și dezvoltare personal și îi asistă
în formarea și dezvoltarea deprinderilor ș iatitudinilor utile în luarea deciziilor legate de carieră;
• investighează caracteristicile personale relevante pentru orientarea
vocațională și le analizează în raport cu opțiunile și oportunitățile educaționale și profesionale ale elevilor;
• întocmește profilul vocațional și recomandă elevilor programe de studio
adecvate aptitudinilor, intereselor și scopurilor educaționale;
• organizează activități extracurriculare care facilitează accesul elevilor la
informații relevante pentru deciziile legate de alegerea carierei (zilele carierei, vizite în instituții/ organizații, invitați din diferite domenii de activitate);
• dezvoltă și implementează programe de prevenție și intervenție privind
violența în școală, consumul de droguri și alcool și alte comportamente de risc;
• recomandă și încurajează elevii și părinții acestora să solicite și să accepte
asistență specializată în cazul în care se confruntă cu probleme de sănătate fizică și/sau psihică;
• selectează și aplică principii, metode și tehnici de consiliere educațională;
• colaborează cu părinții, tutorii legali și alți specialiști în educație (cadre
didactice, psihologșcolar) în scopul adaptării programei la nevoile elevului, precum și a soluționării problemelor școlare, comportamentale sau de altă natură ale elevului.