Școala Gimnazială 39

Înscriere în anul școlar 2021-2022 admitere în clasa a IX-a

 


LISTA LOCURI LIBERE LICEU DUPA PRIMA ETAPA DE ADMITERE
Candidaţi admiși din Școala Gimnazială nr. 39
Candidaţi admiși pe locuri rromi din Școala Gimnazială nr. 39
Anunț privind activitatea de vizualizare a lucrărilor scrise - Evaluarea Națională 2021
BROȘURĂ ADMITERE AN ȘCOLAR 2021-2022
Procedura privind modalitatea de înscriere a candidaților pentru probele de aptitudini, de eliberare/transmitere și completare a rezultatelor în Anexa la Fișa de înscriere și de comunicare a rezultatelor la probele de aptitudini, în cadrul procesului de admitere în învățământ liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022;
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, PROFESIONAL DE STAT ȘI DUAL;
ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT, ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022;
Ordin pentru modificarea și completarea O.M.E.C. nr. 5449/2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022
Fișa de înscriere în anul școlar 2021-2022 admitere în clasa a IX-a învățământul liceal de stat;
Anexa la fișa de înscriere în anul școlar 2021-2022 pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștintelor de limba modernă sau maternă;
Fișa de înscriere în anul școlar 2021-2022 în învățământul profesional și învățământul dual, de stat;
Fișa de înscriere în anul școlar 2021-2022 în învățământul profesional și dual, de stat, pe locurile speciale pentru rromi sau pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământul de masă;
ORDIN nr. 3203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022;
Plan de măsuri (actualizat) privind desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat;
OMEC nr. 5457/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022, anexe 1,2,4,5;
Anexa 3 (metodologie probe aptitudini) ordin nr. 5.457/2020 admitere liceu 2021-2022;
OMEC nr. 5449/31.08.2020 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual de stat pentru anul școlar 2021-2022;
OMECTS nr. 4802/31.08.2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012;
OMEN nr. 3556/2017 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor și a Calendarului admiterii in învățământul profesional dual de stat pentru calificari profesionale de nivel 3, pentru anul scolar 2017-2018;
OMENCS nr. 5033/29.08.2016 privind Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat;
OMEN 4432/29.08.2014 Anexa 3 privind structura probelor de aptitudini pentru admiterea in liceele vocationale (aplicabil Admitere 2018 pentru anul scolar 2017-2018);