Școala Gimnazială 39

Înscriere în anul școlar 2022-2023 admitere în clasa a IX-a

 


Lista locurilor libere din MUNICIPIUL BUCURESTI
Candidaţii admiși din Școala Gimnazială nr. 39
Candidaţii respinși din Școala Gimnazială nr. 39
Candidaţi admiși pe locuri CES
Candidaţi admiși pe locuri rromi
PROCEDURĂ operaţională privind organizarea şi desfăşurare etapei a doua de admitere în învăţământul liceal an şcolar 2022-2023.
Ghidul-Admiterii-Computerizate
BROȘURA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL, ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL AN ȘCOLAR 2022-2023
SUSŢINEREA PROBELOR DE APTITUDINI/A PROBELOR DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ / MODERNĂ
PLAN DE MĂSURI AL INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
METODOLOGIE DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT PENTRU ANUL ŞCOLAR 2011-2012
CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
ORDIN NR. 5.150 DIN 30 AUGUST 2021
ORDIN PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂȘURAREA ȘI CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022—2023
FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 ADMITERE ÎN CLASA A IX-A ÎNVȚĂMÂNTUL LICEAL DE STAT
ANEXĂ LA FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 PENTRU PARTICIPAREA LA PROBELE DE APTITUDINI SAU LA PROBELE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DE LIMBA MODERNĂ SAU MATERNĂ
FIȘĂ DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL, DE STAT
FIȘA DE ÎNSCRIERE ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI DUAL, DE STAT, PE LOCURILE SPECIALE PENTRU RROMI SAU PE LOCURILE DISTINCT ALOCATE CANDIDATILOR CU CES ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ
METODOLOGIA DE ORGANIZARE A PROBEI DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR DE LIMBĂ MATERNĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI, EMISĂ ÎN BAZA ORDINULUI MECTS NR. 4802/31.08.2010 ŞI OME NR. 5150/30.08.2021, PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT ŞI OME NR. 5142 DIN 30.08.2021 PRIVIND ORGANIZAREA, DESFĂŞURAREA ȘI CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL ANUL ŞCOLAR 2022-2023