CRITERII GENERALE

de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat 
 

CERINȚE PENTRU ÎNSCRIERE LA BURSA DE MERIT

1. Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează in cel putin unul din cazurile urmatoare:

 • au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel putin 8.50 și nota 10 la purtare în anul anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;
 • au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor / concursurilor, cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico - știintific, de nivel național, organizate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului și Sportului, denumit în continuare MECTS;

2. Bursele de merit obținute în baza prevederilor de la punct 1 lit. (a) se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

3. Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute în baza prevederii alin.(1) lit. a) este revizuită semestrial, în funcţie de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

4. Bursele de merit obținute în baza punctului 1 lit. (b) si (c) se acordă pe perioada anului școlar care urmează anului în care s-au obținut rezultatele menționate la punctul 1 alin. lit. (b) sau lit. (c).

5. În perioada de acordare a bursei , elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

 
 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSA DE PERFORMANȚĂ

 • cerere tip;
 • copia diplomei de la etapa națională a olimpiadei sau concursului școlar național organizat de MEN locurile I, II, III;
 • dovada calificării în loturile de pregătire organizate de MEN pentru competițiile internaționale;
 • copia diplomei de la etapele naționale ale competițiilor /concursurilor cultural artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico – științific de nivel național organizate de MEN locurile I,II, III;
 • copie certificat de naștere copil/copii;
 • copie carte de identitate părinți;
 • extras de cont pe numele elevului bursier, pentru a primi bursa în cont; •  

 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSA SOCIALĂ PE SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 2020/2021

Dosarele se depun în perioada 08 – 19.02.2021 la diriginţi/învăţători

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL:

 1. nu realizează un venit net mediu lunar pe ultimele 12 luni (perioada 01.02.2020-31.01.2021), pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (adica 693 lei /membru /familie/lună);
 2. nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40000 mp, în zonele montane.
 3. au promovat anul școlar anterior, au media anuală generală 10 (zece) / FB (foarte bine) la purtare în anul școlar anterior;

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. cerere de înscriere la bursa socială pe semestrul II an școlar 2020/2021;
 2. copie după certificatul de naștere al tuturor copiilor aflați în întreținere (pentru elevii școlarizați la alte unități școlare se anexează copia după certificatului de naștere - adeverința de înscriere de la școala respectivă);
 3. copie după cupoanele privind alocația de stat pentru perioada 01.02.2020-31.01.2021 ;
 4. copie după cupoanele de alocație suplimentară perioada 01.02.2020-31.01.2021 (daca este cazul);
 5. copie: buletin /carte de identitate, certificat de casătorie, certificat naștere al părinților;
 6. adeverință de la administrația financiară pentru anii: 2020 și 2021;
 7. declarație notarială că nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20000 m2 în zonele colinare și de șes, de 40000 m2 în zonele montane pentru perioada 01.02.2020-31.01.2021 și că nu au beneficiat de alocație suplimentară pentru perioada 01.02.2020-31.01.2021;
 8. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.02.2020-31.01.2021 pentru membrii familiei care sunt pensionați/sau adeverință de la casa de pensii (dacă este cazul);
 9. copie dupa cupoanele de pensie alimentară pe perioada 01.02.2020-31.01.2021 în cazul în care parinții sunt despărțiti/sau adeverință;
 10. hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului;
 11. extras de cont bancar pe numele elevului bursier;
 12. toate actele puse într-o folie de plastic;

NOTĂ:

 1. PENTRU ORICE VENIT CARE NU SE POATE JUSTIFICA PRIN DOCUMENTE SE FACE DECLARAȚIE LA NOTAR.
 2. COMISIA DE BURSE ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A SOLICITA ANCHETA SOCIALĂ.
 
 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSA SOCIALĂ – ORFANI PE SEMESTRUL II, AN ȘCOLAR 2020/2021

Dosarele se depun în perioada 08 – 19.02.2021 la diriginţi/învăţători

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE AJUTOR SOCIAL:

 1. au promovat anul școlar anterior cu media generala 10 (zece) / FB (foarte bine) la purtare;
 2. orfan de un părinte sau de ambii parinți;

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. cerere de înscriere la bursa de orfan pe semestrul II an școlar 2020/2021
 2. copie după certificatul de naștere;
 3. copie după certificatul de deces;
 4. copie C.I. / B.I. părinte / tutore;
 5. extras de cont bancar pe numele elevului bursier;
 6. toate actele puse într-o folie de plastic;
 
 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSA SOCIALĂ – MEDICALĂ PE SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 2020/2021

Dosarele se depun în perioada 08 – 19.02.2021 la diriginţi/învăţători

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR MEDICALE:

 1. elevii bolnavi de tbc și care se află în evidența dispensarelor școlare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromul de malabsorție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infectați cu virusul hiv ori bolnavi de sida, sau care suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular; handicap locomotor, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie, etc), surditate, fibroză chistică și cu orice alte boli cronice pe care Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar le pot lua în considerare. 

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 1. cerere de înscriere la bursa medicală pe semestrul al II lea - an școlar 2020/2021;
 2. copie după certificatul de naștere;
 3. certificat medical în original eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul medical;
 4. copie C.I. / B.I. parinte / tutore;
 5. extras de cont bancar pe numele elevului bursier;
 6. toate actele puse într-o folie de plastic;
 
 

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSA DE STUDIU PE SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 2020/2021

Dosarele se depun în perioada 08 – 19.02.2021 la diriginţi/învăţători

BURSA DE STUDIU SE ACORDĂ :

 • DOAR PE PERIOADA CURSURILOR;
 • ÎNCEPAND CU SEMESTRUL AL II-LEA, PENTRU ELEVII CLASELOR A V-A.

CONDIȚII DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU:

 1. nu realizează un venit brut/net mediu lunar pe ultimele 3 luni (perioada de referință 01.11.2020 - 31.01.2021), pe membru de familie, cel mult egal cu salariul minim brut / net pe economie (adică 2300/ 1386 lei /membru /familie/lună);
 2. au media generală peste 7.00, nota 10 la purtare în anul anterior celui în care se acordă bursa;

DOSARUL CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

PENTRU ELEVII ȘCOLARIZAȚI LA ALTE UNIȚĂȚI ȘCOLARE SE ANEXEAZĂ:

 1. cerere de înscriere la bursa de studiu pe semestrul II, an școlar 2020/2021;
 2. copie după certificatul de naștere al tuturor copiilor aflați în întreținere.

  PENTRU TOȚI COPII SE ANEXEAZĂ LA CERTIFICATUL DE NAȘTERE TOATE COPIILE DUPĂ CUPOANELE DIN PERIOADA 01.11.2020 - 31.01.2021 ;

  • copia certificatului de naștere;
  • adeverință de înscriere de la școala respectivă;
  • alocației de stat;
  • alocației suplimentare pentru copii;
 3. copie după buletinul de identitate al părinților;
 4. adeverință de salariu brut și net pe perioada 01.11.2020 - 31.01.2021 pentru membrii familiei care sunt angajați;
 5. declarație notarială pentru perioada 01.11.2020 - 31.01.2021 pentru membrii familiei care nu sunt angajați - precum că în această perioadă nu au realizat nici un venit;
 6. copie după cupoanele de pensie pe perioada 01.11.2020 - 31.01.2021 pentru parinții care sunt pensionați;
 7. copie după cupoanele de pensie de urmaș pe perioada 01.11.2020 - 31.01.2021 în cazul în care unul din parinți este decedat;
 8. copie după cupoanele de pensie alimentară pe perioada 01.11.2020 - 31.01.2021 în cazul în care parinții sunt despărțiți;
 9. copie după hotărârea de divorț sau de încredințare a copilului (dacă este cazul);
 10. adeverință de la circa financiară (ANAF);
 11. extras de cont bancar pe numele elevului;
 12. TOATE ACTELE PUSE ÎNTR-O FOLIE DE PLASTIC;