Școala Gimnazială 39

Documente & Tipuri de Bursă an școlar 2022-2023

CRITERII BURSE MERIT ȘI PERFORMANȚĂ
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSĂ DE STUDIU
ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA BURSA SOCIALĂ
Cerere bursă performanță
Cerere bursă orfan
Cerere bursă merit
Cerere bursă medicală
Cerere bursă studiu
Cerere bursă socială
Cerere bursă părinte unic susținător