Școala Gimnazială 39

Clasa - engleză intensiv
Afişare rezultate contestaţii admitere în clasa a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, an şcolar 2021-2022
Afişare rezultate finale după contestaţii conform art. 8.4.3 (6) din procedura operaţională ISMB, privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în clasele a V-a cu program intensiv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, pentru anul școlar 2021 - 2022
ERATĂ LA AFIȘARE REZULTATE PARȚIALE CLASA a V-a INTENSIV ENGLEZĂ
Tabel descriptori - Marking Scheme for the Composition
CRITERII DE ADMITERE ȘI DEPARTAJARE
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
CALENDAR ADMITERE CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULATIE INTERNATIONALA - ENGLEZA- 2021
CERERE TIP DE ECHIVALARE
CERERE TIP INSCRIERE SUSTINERE TEST DE COMPETENTA LINGVISTICAclasa volei