Scoala Gimnazială 39

Concursuri / Mobilitate

 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI TEMPORAR VACANT PE PERIOADĂ DETERMINATĂ DE ÎNGRIJITOR - 1 post
ADRESA ISMB NR. 3427_19.02.2021
Metodologia miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022
Calendarul miscarii de personal din invatamantul preuniversitar - 2021-2022
LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE STABILITE CONFORM ART. 30 ALIN. (4) DIN METODOLOGIA-CADRU APROBATĂ PRIN OMEC NR. 5991/2020