Scoala Gimnazială 39

Concursuri / Mobilitate

 
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR  09.11.2022
REZULTAT FINAL CONCURS ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
REZULTAT FINAL CONCURS ÎNGRIJITOR
PROCES VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS / EXAMEN PENTRU POSTUL DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU
PROCES VERBAL DE SELECȚIE A DOSARELOR DE CONCURS / EXAMEN PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOR
CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 13.12.2021
CONCURS PENTRU OCUPAREA A 3 POSTURI DE ÎNGRIJITOR 13.12.2021
Procedură Operațională PRIVIND OCUPAREA POSTURILOR PENTRU PERSONALUL DIDACTIC-AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC
Metodologia mișcării de personal din învățământul preuniversitar 2021-2022
Calendarul mișcării de personal din învățământul preuniversitar 2021-2022
LISTA CONDIȚIILOR SPECIFICE STABILITE CONFORM ART. 30 ALIN. (4) DIN METODOLOGIA-CADRU APROBATĂ PRIN OMEC NR. 5991/2020