Școala Gimnazială 39

Regulamente, Proceduri, Hotărâri

 
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 39
REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL (Semestrul I an școlar 2020 -2021)
RAPORTUL ASUPRE ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019-2020
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019 - 2024
PLAN MANAGERIAL 2020 - 2021
PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE
HOTĂRÂREA Nr.1 / 19.02.2021
HOTĂRÂREA Nr.2 / 08.03.2021
HOTĂRÂREA Nr.3 / 19.03.2021
HOTĂRÂREA Nr.4 / 26.03.202126. EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE
69. PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR
72. EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE
73. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL
74. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
76. CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASELE A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAŢIE INTERNAŢIONALĂ, CLASE CE VOR FUNCȚIONA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021-2022
82. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT- VOLEI

Procedurile operaționale de la 1 - 25, 27 - 68, 70,71,75, 77 - 81, sunt în curs de revizuire.

FIȘĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ DE OPȚIONAL
MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE ȘI A ELEVILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE EUROPENE/INTERNAȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
PROCEDURĂ PRIVIND ECHIVALAREA ȘI ACORDAREA UNUI NUMĂR DE CREDITE TRANSFERABILE, PERSONALULUI DIDACTIC CARE A FINALIZAT PROGRAME SPECIALE
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU RELUAREA PROCESULUI DE APROBARE / AVIZARE A AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE ÎNTR-O SESIUNE ANTERIOARĂ
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND REALIZAREA REŢELEI DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE EGALIZARE A ȘANSELOR
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA OFERTEI ȘI ALEGEREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ELABORAREA ȘI AVIZAREA PROGRAMELOR CORESPUNZĂTOARE, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE ŞI LA ORGANIZAŢIILE FURNIZOARE DE EDUCAŢIE CARE ORGANIZEAZĂ ŞI DESFĂŞOARĂ, PE TERITORIUL ROMÂNIEI, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CORESPUNZĂTOARE UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL DIN ALTĂ ŢARĂ, ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL SPECIAL AL AGENŢIEI ROMÂNE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA, INCLUSIV ÎN SISTEM ONLINE, A INSPECŢIILOR ȘCOLARE DE SPECIALITATE ȘI A ALTOR TIPURI DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ LEGAL PREVĂZUTE
PROCEDURA INSPECTII ONLINE
PROCEDURA INSPECTII ONLINE
PROCEDURA ISMB INSPECTIE GENERALĂ
Procedura Operaţională privind ORGANIZAREA PROGRAMULUI ”ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”
VENITURI SALARIALE CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR.1532017