Școala Gimnazială 39

Regulamente, Proceduri, Hotărâri

 
REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 39
REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL (Semestrul I an școlar 2020 -2021)
RAPORTUL ASUPRE ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL 2019-2020
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019 - 2024
PLAN MANAGERIAL 2020 - 2021
PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE
HOTĂRÂREA Nr.1 / 19.02.2021
HOTĂRÂREA Nr.2 / 08.03.2021
HOTĂRÂREA Nr.3 / 19.03.2021
HOTĂRÂREA Nr.4 / 26.03.202112. REALIZAREA CURRICULUM-ULUI LA DECIZIA ȘCOLII
26. EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR DIN UNITATE
27. SEGREGAREA ŞI MONITORIZAREA SEGREGĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR
30. DISCRIMINAREA ÎN MEDIUL ŞCOLAR
31. PREVENIREA SI ELIMINAREA VIOLENTEI, A FAPTELOR DE CORUPŢIE ŞI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ŞCOLAR ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII
32. NOTAREA RITMICĂ
33. BULLYING-UL ŞI GRUPUL DE ACŢIUNE ANTIBULLYING
46. APROBAREA PREZENȚEI ȘI A MODULUI DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII FACILITATORULUI ÎN UNITATEA ȘCOLARĂ
61. ACCESUL ÎN UNITATE A PERSOANELOR STRĂINE
62. DISTRIBUIREA PRODUSELOR LACTATE ȘI DE PANIFICAȚIE
63. ÎNVOIREA ELEVILOR DE LA ORE ȘI MOTIVAREA ABSENȚELOR
64. PREZENȚA ÎNVOIREA ȘI EFECTUAREA CONCEDIULUI FĂRĂ PLATĂ PENTRU PERSONALUL DIN UNITATE
65. ORGANIZAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE
66. CONSTATAREA ABATERILOR DISCIPLINARE, REMEDIEREA COMPORTAMENTALĂ ȘI SANCȚIONAREA ELEVILOR,
67. CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII ”COMISIEI DE DISCIPLINĂ ȘCOLARĂ”
68. CONSTITUIREA, ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII “COMISIEI DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A FENOMENELOR METEOROLOGICE PERICULOASE”
69. PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR
70. EVALUAREA PERSONALULUI NEDIDACTIC DIN UNITATE
71. ADMINISTRAREA FONDURILOR FINANCIARE ALE PROGRAMULUI ”ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ”
72. EVALUAREA PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATE
73. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI PROFESORAL
74. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
76. CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
77. CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN UNITATE
78. CONSTITUIREA FORMAȚIUNILOR DE STUDIU, REPARTIZAREA ELEVILOR ȘI DISTRIBUIREA ÎNVĂȚĂTORILOR/DIRIGINȚILOR
79. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR SUPORT PENTRU ÎNVĂȚAREA ON-LINE
80. STABILIREA MODALITĂȚILOR DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A SESIUNILOR DE EXAMEN
81. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM INTENSIV DE PREDARE A UNEI LIMBI MODERNE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ - ENGLEZĂ, CLASĂ CE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
82. ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII ÎN CLASA A V-A CU PROGRAM SPORTIV INTEGRAT- VOLEI, CLASĂ CE VA FUNCȚIONA ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022
83. ACCESUL, TRIAJUL ȘI REGULI IGENICO-SANITARE PENTRU ELEVI ȘI PERSONALUL ANGAJAT
84. IZOLAREA ÎN CADRUL ȘCOLII A ELEVILOR ȘI PERSONALULUI ANGAJAT, SUSPECȚI DE IMBOLNĂVIRE
85. SELECȚIA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE ȘI A PARTICIPANȚILOR LA MOBILITĂȚI ÎN PROIECTE EDUCAȚIONALE EUROPENE/INTERNAȚIONALE
86. ASISTENȚA LA ORE A CADRELOR DIDACTICE
87. EVIDENȚA PERSONALULUI DIDACTIC, DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC
88. ACORDAREA DE BURSE ȘCOLARE PENTRU ELEVI LA NIVELULTĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
89. ADMINISTRAREA TESTELOR RAPIDE ANTIGEN NON-INVAZIVE EFECTUATE DIN PROBA DE SALIVĂ

Procedurile operaționale lipsă sunt în curs de revizuire.

FIȘĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ DE OPȚIONAL
MOBILITATEA CADRELOR DIDACTICE ȘI A ELEVILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE EUROPENE/INTERNAȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021
PROCEDURĂ PRIVIND ECHIVALAREA ȘI ACORDAREA UNUI NUMĂR DE CREDITE TRANSFERABILE, PERSONALULUI DIDACTIC CARE A FINALIZAT PROGRAME SPECIALE
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PENTRU RELUAREA PROCESULUI DE APROBARE / AVIZARE A AUXILIARELOR DIDACTICE DECLARATE NEACCEPTATE ÎNTR-O SESIUNE ANTERIOARĂ
PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ PRIVIND REALIZAREA REŢELEI DE RESURSE EDUCAŢIONALE DESCHISE LA NIVELUL INSPECTORATULUI ŞCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018
PROCEDURĂ PRIVIND ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE EGALIZARE A ȘANSELOR
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND CONSTITUIREA OFERTEI ȘI ALEGEREA CURRICULUMULUI LA DECIZIA ȘCOLII LA NIVELUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ELABORAREA ȘI AVIZAREA PROGRAMELOR CORESPUNZĂTOARE, MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA IMPLEMENTĂRII ACESTUIA ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ECHIVALAREA PERIOADELOR DE STUDII EFECTUATE ÎN STRĂINĂTATE ŞI LA ORGANIZAŢIILE FURNIZOARE DE EDUCAŢIE CARE ORGANIZEAZĂ ŞI DESFĂŞOARĂ, PE TERITORIUL ROMÂNIEI, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT CORESPUNZĂTOARE UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL DIN ALTĂ ŢARĂ, ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL SPECIAL AL AGENŢIEI ROMÂNE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
PROCEDURĂ OPERAŢIONALĂ PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA, INCLUSIV ÎN SISTEM ONLINE, A INSPECŢIILOR ȘCOLARE DE SPECIALITATE ȘI A ALTOR TIPURI DE INSPECȚIE ȘCOLARĂ LEGAL PREVĂZUTE
PROCEDURA INSPECTII ONLINE
PROCEDURA INSPECTII ONLINE
PROCEDURA ISMB INSPECTIE GENERALĂ
Procedura Operaţională privind ORGANIZAREA PROGRAMULUI ”ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ”
VENITURI SALARIALE CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR.1532017 - 30.03.2021
VENITURI SALARIALE CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR.1532017 - 30.09.2021
VENITURI SALARIALE CONFORM ART. 33 DIN LEGEA NR.1532017 - 30.03.2022