REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 39
REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39
PLAN MANAGERIAL SCOALA 39
PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
PLAN MANAGERIAL DIRECTOR ADJUNCT
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL
PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019 - 2024
PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE
Raport anual de evaluare internă a calității
RAPORTUL ASUPRA ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024