REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 39
REGULAMENT INTERN ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 39
TEMATICA CONSILIULUI PROFESORAL

PROIECTUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2019 - 2024
PLAN DE MĂSURI ÎN VEDEREA DESFĂSURĂRII ACTIVITĂTILOR INSTRUCTIV EDUCATIVE ÎN SISTEM ONLINE