Școala Gimnazială 39

Evaluare națională clasa a VIII-a an școlar 2020-2021

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.CALENDARUL
de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021
07 - 11 iunie 2021 Înscrierea la evaluarea națională
22 iunie 2021 Limba și literatura română - probă scrisă 
24 iunie 2021  Matematica - probă scrisă
25 iunie 2021 Limba și literatura maternă - probă scrisă
29 iunie 2021 (până la ora 14:00)  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor 
29 iunie 2021 (ora 16:00 - ora 19:00)
- 30 iunie 2021 (ora 8:00 – ora 12:00)
Depunerea contestațiilor
30 iunie – 4 iulie 2021  Soluționarea contestațiilor
4 iulie 2021 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor