Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonsduri publice
OUG 58/2023 privind prima de cariera didactica si prima de compensare salariala
OUG pentru modificarea și completarea OUG 58/2023 privind prima de carieră didactică
Modul de decontare a primelor de cariera didactica
Planul-National-Cadru-de-Actiune-privind-siguranta-scolara
HG pentru aprobarea metodologiei privind hărțuirea pe criteriu de sex și hărțuirea morală la locul de muncă
Metodologia privind hărțuirea pe criteriu de sex și hărțuirea morală la locul de muncă