ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

 

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.

Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV, clasa pregătitoare fiind prima clasă din învățământul primar.

Pentru copil, clasa pregătitoare este o perioadă de acomodare cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio-emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.

În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.


flayerLista copiilor admiși în etapa I clasa pregătitoare an școlar 2021-2022

Click pe titlu


INFORMAȚII ACTUALIZATE DESPRE ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2021 - site ISMB
logo ismbMetodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021-2022;
Anexele 1, 2 și 3 ale metodologiei de înscriere;
Circumscripția școlară;
Planul de școlarizare pentru clasa pregătitoare 2021-2022;
Criteriile generale și criteriile specifice de departajare;
Prezentarea activității specifice clasei pregătitoare și activității în general a unității de învățământ;
Organizarea programului Școală după școală / fotografii ale spațiilor;
-Programul de evaluare a dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 01.09.2021-31.12.2021 si care nu au frecventat gradinita sau au revenit din strainatate ;
-Programul de completare și validare a cererilor tip de înscriere;
-Anunțul privind funcționarea TELVERDE - 0800 816 021;
Documentele necesare pentru înscriere în învățământul primar;
Extras din metodologie;
PROGRAM ÎNSCRIERI (COMPLETARE CERERE-TIP / VALIDARE);
Precizări CMBRAE clasă pregătitoare, an școlar 2021-2022;