ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare

 

Învățământul primar este prima etapă din învățământul obligatoriu și are ca obiectiv principal crearea de oportunități egale pentru toți copiii, pentru a realiza o dezvoltare cognitivă, emoțională și psihomotorie echilibrată, adaptată nevoilor individuale.

Învăţământul primar cuprinde clasa pregătitoare şi clasele I - IV, clasa pregătitoare fiind prima clasă din învățământul primar.

Pentru copil, clasa pregătitoare este o perioadă de acomodare cu viața școlii, care să-i permită o bună adaptare la programul, colectivitatea și cerințele specifice acestui mediu diversificat în planul dezvoltării socio-emoționale, intelectuale și fizice. Din punct de vedere socio-emoțional, clasa pregătitoare sprijină copilul să capete încredere în forţele proprii, să-și sporească stima de sine, iniţiativa şi dorinţa de reuşită.

În clasa pregătitoare sunt înscriși copiii care au împlinit vârsta de 6 ani până la data începerii anului școlar. La solicitarea scrisă a părinţilor, a tutorilor sau a susţinătorilor legali, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare şi copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la sfârşitul anului calendaristic, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare.


flayerINFORMAȚII ACTUALIZATE DESPRE ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 2022-2023 site ISMB
logo ismbANUNȚ
GHID PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2022-2023;
ORDIN PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR;
METODOLOGIE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR AN ȘCOLAR 2022-2023;
CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023;
CIRCUMSCRIPȚIE ȘCOLARĂ - STRĂZI ARONDATE 2022-2023;
PRECIZĂRI CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE EVALUARE A DEZVOLTĂRII COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE, AN ŞCOLAR 2022-2023;
DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN CLASA PREGĂTITOARE AN ȘCOLAR 2022-2023;
CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR;
CRITERII SPECIFICE DE DEPARTAJARE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023;
OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 39 AN ȘCOLAR 2022-2023 (PROGRAM ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ)
PLAN DE ȘCOLARIZARE PROPUS PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023 CLASA PREGĂTITOARE;
PROGRAM ÎNSCRIERI (COMPLETARE, CERERI-TIP, VALIDARE);
EXTRAS DIN METODOLOGIA DE ÎNSCRIERE;