Școala Gimnazială 39

Istoria Școlii Gimnaziale 39

Situată pe Șoseaua Colentina, în imediata apropiere a râului cu același nume, înainte de intersecția cu Șoseaua Fundeni, Școala cu clasele I-VIII nr. 39 are o istorie care coincide, în mare masură, cu istoria învățământului românesc în limba română.

Ideea unui învăţământ public şi general s-a născut la noi în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Interesul pentru şcolile orăşeneşti în Ţara Românească şi în Moldova a apărut odată cu Regulamentele organice (1831-1832) ce prevedeau: ”Să se înfiinţeze şcoala începătoare pentru ambele sexe de prin capitalele de judeţe”. Cu acest prilej se înfiinţează şi o instituţie care să se îngrijească de deschiderea şcolilor în oraşele reşedinţă de judeţ – ”Eforia şcoalelor”, condusă până în 1848 de Petrache Poenaru (1799-1875).

”Începând cu anul 1838, cântăreţii de pe lângă bisericile din sate au dreptul de a primi, pe tot anul, din magazia de rezervă a statului, câte două chile de bucate şi câte doi lei pe an de fiecare enoriaş sătean, cu îndatorirea d-a învăţa copiii satului carte şi cântări.”  Primele şcoli săteşti funcţionau numai iarna, spre a da posibilitatea copiilor ca, în restul timpului, să-şi ajute părinţii la lucrarea câmpului. Reforma învăţământului din 1864 instituia instrucţiunea obligatorie pentru toţi copiii de ambele sexe, între 8 şi 12 ani. Ulterior, pe baza Legii asupra instrucţiunii din 5 dec. 1864, din nevoia îmbunătăţirii şcolilor primare rurale, s-a hotărât înfiinţarea unor şcoli superioare denumite şcoale comunale rurale de model.

Şcoala Generală Nr. 39 din Bucureşti a funcţionat iniţial ca şcoală sătească (anul înfiinţării - 1838), iar din anul 1868 ca şcoală comunală de model. Trebuie menţionat că, în perioada 1848-1857 şcoala nu a funcţionat, în acest timp deteriorându-se şi localul. Amintim doar faptul că, la 20 de ani de la începuturile învățământului românesc, aici în Colentina, lua ființă o școală care avea să parcurgă drumul greu de la chinurile nașterii până la așezarea temeliilor solide ale învățămîntului modern - racordat la tehnologiile actuale. Afirmația poate părea hazardată, dacă nu chiar fară acoperire, numai că cifrele pe care le vom produce, cu glasul la rece, sperăm să fie convingatoare:

  • 694 elevi în anul școlar 1952-1953;
  • 51 de clase și 1548 de elevi în anul școlar 1968 (cand s-a sărbătorit împlinirea a 130 de ani de la înființare);
  • 1649 elevi în anul școlar 1976-1977, anul premergator cutremurului;
  • Numărul elevilor a fost în continuă creștere până în anul școlar 1989 -1990, când s-a cifrat la 2940 elevi;

Creșterea continuă a numărului de elevi și de clase s-a datorat, în primul rând, calității corpului profesoral. Profesorii și învățătorii de înaltă pregătire profesională și cu ținută morală ireproșabilă au contribuit la creșterea prestigiului școlii. Personalitatea școlii s-a conturat treptat, mai ales prin performanța elevilor. De-a lungul anilor, Școala 39 a furnizat inteligența tuturor liceelor de prestigiu din Capitală. Astfel. "bătrâna doamnă din Colentina" și-a creat o veritabilă aură, impunându-se ca una dintre cele mai solide instituții de învățământ.

Școala Gimnazială 39

Istoria prin imagini

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine anii 90' - 2019

Imagini anii 90' - 2019

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Localul școlii așa cum a fost modernizat în 1934 - 1935 (Director P. Petrescu)

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Localul vechi al școlii (sala din stânga din 1896, cancelaria și sala din dreapta adăugate în 1927). Tot în 1927 s-a construit și locuința pentru director (stânga)

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagini anii 90' - 2019

Imagini anii 90' - 2019

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Imagine din arhivă

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Orchestra școlii cu prof. Nic. Istrati / 1948

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine anii 90' - 2019

Imagini anii 90' - 2019

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Fanfara școlii cu prof. Nic. Istrati / 1948

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

 Elevi în anul școlar 1907 / 1908 . În mijloc directoarea Olga Negulescu

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Anexa 3 / 1867

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

Imagini 2019 - 2021

Imagine 2019 - 2020

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Elevii școlii Colentina participă la inaugurarea ”Târgului Moșilor” din 1921, cu un car alegoric (în stânga directorul școlii, Vasile P. Dumitrescu)

imagine din arhiva scoala 39

Adunare pionierească / 1968

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Elevii școlii în anul 1922 - 1923. În mijloc directorul Vasile P. Dumitrescu

imagine anii 90' - 2019

Imagini anii 90' - 2019

imagine din arhiva scoala 39

Localul nou - modern cu 16 săli de clasă construit în anul 1959 pe locul vechiului local și al locuinței directorului, demolate

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

1959

imagine din arhiva scoala 39

Localul școlii ( localul mic ) construit în 1955 - 1956 ( 8 săli de clasă )

Imagini 2019 - 2021

imagine anii 90' - 2019

Imagini anii 90' - 2019

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Imagine din arhivă

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Clasa învățătoarei Victoria Dumitrescu 1943 - 1944

imagine din arhiva scoala 39

Anexa 2 / 16 mai 1840

Imagini 2019 - 2021

imagine din arhiva scoala 39

Anexa 17 / iunie 1914

imagine anii 90' - 2019

Imagini anii 90' - 2019

Imagini 2019 - 2021