Despre Noi


Şcoala dispune de cadre didactice foarte bine pregătite profesional şi metodic, preocupate permanent pentru perfecţionare şi formare continuă.

Desfăşurăm un parteneriat foarte bun cu familiile elevilor, cu comunitatea locală.

Personalul unităţii - deosebit de receptiv, dornic de autodepăşire depune eforturi susţinute pentru ridicarea calității procesului instructiv- educativ.

barbat scrie

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


La clasele V-VIII

Din aria curriculară „Limbă și comunicare”

 • Tehnici de redactare a compunerilor
 • Count Vlad
 • The portrait of Dorian Gray
 • Dr.Jekill and Mr.Hyde
 • Beauty and The Beast

Din aria curriculara “Matematica si stiinte”

 • Universul matematicii
 • Educație pentru sănătate
 • Să învățăm Informatică si TIC cu ajutorul calculatorului
copii se joaca

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • Concursuri intercurriculare
 • Excursii
 • Vizite la muzee
 • Spectacole culturale
 • Concursuri sportive
 • Baschet
 • Cerc de pictură
 • Cerc de lectură
 • Cerc de sah
 • Ansamblu coral
plan pe tabla

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2021-2022


Învăţământul primar

28 clase din care

 • 6 clase pregătitoare
 • 6 clase I
 • 6 clase a II-a
 • 5 clase a III-a
 • 6 clase a IV-a

Învăţământul gimnazial-zi:

25 clase din care

 • 7 clasa a V- a
 • 6 clasa a VI- a
 • 6 clasa a VII- a
 • 6 clase a VIII- a
clasa_engleza

ŞCOALA NOASTRĂ OFERĂ ELEVILOR


Începând cu clasa a V-a - limba engleză - se predă în regim intensiv, cu câte o clasă pe nivel ;

Clase cu program integrat sportiv - volei - începând cu clasa a V-a; câte o clasă pe nivel ;

Pentru elevii din învățământul primar este organizat - programul școala după școală - structurat în pachete educaționale:

 • Șah, sportul minții
 • Limba engleză
 • Limba germană
 • Prietenul meu, calculatorul
 • Modelare și printare 3D
 • Robotică și codare vizuală
clasa_volei

CIFRE

76

Cadre didactice

1445

Elevi

52

Clase de elevi

20

Table digitale

imagine site