Despre Noi


Şcoala dispune de cadre didactice foarte bine pregătite profesional şi metodic, preocupate permanent de perfecţionare şi formare continuă.

Desfăşurăm un parteneriat foarte bun cu familiile elevilor, cu comunitatea locală.

Personalul unităţii - deosebit de receptiv, dornic de autodepăşire depune eforturi susţinute pentru ridicarea calității procesului instructiv - educativ.

barbat scrie

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


La clasele V - VIII

Din aria curriculară „Limbă și comunicare”

 • Tehnici de redactare a compunerilor școlare
 • Lectura, ca abilitate de viață
 • Hamlet (reading and vocabulary practice)
 • Count Vlad
 • Dr.Jekill and Mr.Hyde
 • Around the world in eighty days

Din aria curriculară “Matematică și științe”

 • Educație pentru sănătate
 • Sinteze matematice
 • Matematică aplicată

Din aria curriculară “Om și societate”

 • Educație interculturală
copii se joaca

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • Proiecte Erasmus+
 • Proiecte eTwinning
 • Concursuri intercurriculare
 • Excursii
 • Vizite la muzee
 • Spectacole culturale
 • Concursuri sportive
 • Cerc de pictură
 • Cerc de lectură
 • Cerc de șah
 • Ansamblu coral
plan pe tabla

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2022-2023

Învăţământul primar

30 clase dintre care:

 • 6 clase pregătitoare
 • 7 clase I
 • 6 clase a II-a
 • 6 clase a III-a
 • 5 clase a IV-a

Învăţământul gimnazial-zi:

25 clase dintre care:

 • 6 clasa a V- a
 • 7 clasa a VI- a
 • 6 clasa a VII- a
 • 6 clase a VIII- a

Resurse materiale

Şcoala are în prezent o bază materială alcătuită din trei corpuri de clădire, complet reabilitate, cu dotări ultramoderne:

34 Săli de clasă

Cabinet informatică

Laborator de biologie

Laborator fizică - chimie

Cabinet limba engleză

Cabinet stomatologic

Cabinet med. generală

Sală de sport

Sală de festivităţi

Teren de sport

Bibliotecă

2 posturi de pază

Tablă digitală și calculator în fiecare clasă din corpurile ”A” și ”B”

Laptop și proiector în fiecare clasă din corpul ”C”

Camere de luat vederi în toată şcoala pentru siguranţa elevilor şi a personalului

ŞCOALA NOASTRĂ OFERĂ ELEVILOR

clasa_engleza

Începând cu clasa a V-a învățământ intensiv - LIMBA ENGLEZĂ, câte o clasă pe nivel

Pentru elevii din învățământul primar este organizat programul
- ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ -
structurat în pachete educaționale:

 1. 1. Complementare activității didactice;
 2. 2. Activități de sustinere și de dezvoltare personală a elevilor:
 • - Șah, sportul minții
 • - Joc și mișcare
 • - Limba engleză
 • - Limba germană
 • - Robotică și codare vizuală
 • - Pictură
 • - Dezvoltare personală
clasa_volei

Începând cu clasa a V-a învățământ integrat sportiv - VOLEI, câte o clasă pe nivel

CIFRE

77

Cadre didactice

1454

Elevi

55

Clase de elevi

28

Table digitale

imagine site