Despre Noi


Şcoala dispune de cadre didactice foarte bine pregătite profesional şi metodic, preocupate permanent de perfecţionare şi formare continuă.

Desfăşurăm un parteneriat foarte bun cu familiile elevilor, cu comunitatea locală.

Personalul unităţii - deosebit de receptiv, dornic de autodepăşire depune eforturi susţinute pentru ridicarea calității procesului instructiv - educativ.

barbat scrie

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII


La clasele V - VIII

Din aria curriculară „Limbă și comunicare”

 • WHITE FANG
 • READING AND WRITING TARGETS 1
 • THE LAST OF THE MOHICANS
 • DR. JEKYLL AND MR. HYDE
 • THE PORTRAIT OF DORIAN GREY
 • LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ

Din aria curriculară “Matematică și științe”

 • EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE
 • UNIVERSUL CIFRELOR

Din aria curriculară “Om și societate”

 • MITOLOGIE GRECO-ROMANĂ
 • HAZARDE NATURALE ȘI ANTROPICE
copii se joaca

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE

 • Proiecte Erasmus+
 • Proiecte eTwinning
 • Concursuri intercurriculare
 • Excursii
 • Vizite la muzee
 • Spectacole culturale
 • Concursuri sportive
 • Cerc de pictură
 • Cerc de lectură
 • Cerc de șah
 • Ansamblu coral
plan pe tabla

PLAN DE ȘCOLARIZARE 2023-2024

Învăţământul primar

31 clase dintre care:

 • 6 clase pregătitoare
 • 6 clase I
 • 7 clase a II-a
 • 6 clase a III-a
 • 6 clase a IV-a

Învăţământul gimnazial-zi:

25 clase dintre care:

 • 6 clasa a V-a
 • 6 clasa a VI-a
 • 7 clasa a VII-a
 • 6 clase a VIII-a

Resurse materiale

Şcoala are în prezent o bază materială alcătuită din trei corpuri de clădire, complet reabilitate, cu dotări ultramoderne:

34 Săli de clasă

Cabinet informatică

Laborator de biologie

Laborator fizică - chimie

Cabinet limba engleză

Cabinet stomatologic

Cabinet med. generală

Sală de sport

Sală de festivităţi

Teren de sport

Bibliotecă

2 posturi de pază

Tablă digitală și calculator în fiecare clasă din corpurile ”A” și ”B”

Laptop și proiector în fiecare clasă din corpul ”C”

Camere de luat vederi în toată şcoala pentru siguranţa elevilor şi a personalului

ŞCOALA NOASTRĂ OFERĂ ELEVILOR

clasa_engleza

Începând cu clasa a V-a învățământ intensiv - LIMBA ENGLEZĂ, câte o clasă pe nivel

Pentru elevii din învățământul primar este organizat programul
- ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ -
structurat în pachete educaționale:

 • Șah - sportul minții
 • Joc și mișcare
 • Dezvoltare personală

PACHETE OPȚIONALE ATRACTIVE

 • Limba engleză
 • Limba germană
 • Robotică
 • Pictură
 • Lectură
clasa_volei

Începând cu clasa a V-a învățământ integrat sportiv - VOLEI, câte o clasă pe nivel

CIFRE

78

Cadre didactice

1454

Elevi

55

Clase de elevi

28

Table digitale

imagine site