Școala Gimnaziă 39

ȘCOALA MODULARĂ

Școala modulară are amprenta totală la sol de 378.66 mp și este structurată pe două nivele, parter și etaj 1, astfel: 8 săli de clasă, grup sanitar fete, grup sanitar baieți, hol de acces despărțitor, container tehnic, scară interioară.

Grupurile sanitare sunt dotate conform standardelor în vigoare cu boilere instant pentru apă caldă, fiecare are 3 cabine wc și 3 lavoare , plus cabină separată pentru persoane cu dizabilități dotată cu lavoar. În fiecare cabină wc este asigurată hârtie igienică, iar în zona lavoarelor sunt amplasate dispensere pentru săpun și hârtie pentru mâini.

Sălile de clasă dețin dotări specifice unităților de învățământ, respectiv în fiecare sală de clasă se găsesc: pupitre și scaune individuale pentru elevi, dulapuri pentru depozitare, table magnetice, aparatură.

Încălzirea sălilor de clasă se face pe baza convectoarelor electrice și a aparatelor de aer condiționat.

În conformitate cu reglementările ISU, ansamblul modular dispune de două căi de evacuare. Pentru respectarea reglementărilor legale privind combaterea răspândirii Virusului Sars-Cov-2, culoarul de acces cu lungime de 24 m și lățime 3m este marcat cu bandă adezivă evidențiatoare pentru marcarea sensurilor de mers și păstrarea distanței sociale.

Activitatea educativă în cele 8 săli de clasă pentru o tură cu 213 elevi va fi asigurată de personal didactic, respectiv 8 profesori - învățători pe tură și personal nedidactic, 1 îngrijitor, cu pauză între ture de o oră pentru igienizare și dezinfectarea spațiilor și suprafețelor din sălile de clasă și a holurilor de acces.

Școala modulară din 40 de containere deține:
Tur virtual 3d

  • Toate
  • CLASE
  • HOLURI
  • GR. SANITARE