Este programul derulat de DGAPI prin care se acordă vouchere pentru sport

Declaratie pe propria raspundere
Lista actualizata structuri afiliate

Pe durata funcționării programului, școala va anunța în fiecare lună, prin intermediul profesorilor pentru învățământ primar și a diriginților, perioada de depunere a actelor și de ridicare a voucherelor. 

Voucherele ridicate trebuie depuse până la sfârșitul lunii în care au fost emise, după care își pierd valabilitatea.

Vă rugăm respectați perioada de depunere a actelor, actele depuse după expirarea acesteia nu mai pot fi luate în considerare din rațiuni procedurale obiective.