Este programul derulat de DGAPI prin care se acordă vouchere pentru sport

Pe durata funcționării programului, școala va anunța în fiecare lună, prin intermediul profesorilor pentru învățământ primar și a diriginților, perioada de depunere a actelor și de ridicare a voucherelor. 

Voucherele ridicate trebuie depuse până la sfârșitul lunii în care au fost emise, după care își pierd valabilitatea.

Vă rugăm respectați perioada de depunere a actelor, actele depuse după expirarea acesteia nu mai pot fi luate în considerare din rațiuni procedurale obiective.