LEGISLAȚIE:

DOCUMENTE UTILE:

1. Formulați o solicitare în baza legii 544/2001

2. Reclamați un răspuns negativ

3. Reclamaţi lipsa unui răspuns

∇ Solicitările vor fi trimise pe adresa de mail sesizari.scoala39@gmail.com  

∇ Sau se pot depune fizic la secretariatul unității

∇ Dacă doriţi să trimiteţi prin poştă cererea / reclamaţia, puteţi lista documentul-tip

MODALITĂȚI DE CONTESTARE A DECIZIILOR:

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. Modele de reclamații administrative se găsesc la anexele 2 a) si 2 b) ale Normelor metodologice.

De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorității publice, așa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, și art. 36 din H.G. nr. 123/2002.