Școala Gimnazială 39

STRUCTURĂ AN ȘCOLAR 2023-2024

Anul școlar 2023 – 2024 se structurează astfel:

Modulul 1

  • cursuri de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023
  • vacanţă de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023

Modulul 2

  • cursuri de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023
  • vacanţă de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024

Modulul 3

  • cursuri de luni, 8 ianuarie 2024 – până vineri, 16 februarie 2024, respectiv vineri, 23 februarie 2024 sau vineri, 1 martie 2024, după caz, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, în urma consultărilor cu beneficiarii primari ai educației, cu părinții/reprezentanții legali ai acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.
  • vacanța, o săptămână, la decizia inspectoratelor școlare județene / al municipiului București, în perioada 19 februarie – 10 martie 2024.

Modulul 4

  • cursuri de luni, 26 februarie 2024, respectiv luni, 4 martie 2024 sau luni, 11 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, după caz, până vineri, 26 aprilie 2024.
  • vacanță de sâmbătă, 27 aprilie 2024 până marți, 7 mai 2024

Modulul 5

  • cursuri de luni, 8 mai 2024 până vineri, 21 iunie 2024.
  • vacanţă de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024

Programul ”Școala altfel” în anul școlar 2023-2024:

Inspectoratele școlare județene sau cel al Municipiului București vor decide cu privire la săptămâna de vacanță, în perioada 12 februarie – 3 martie 2024.

Desfăşurarea Programului naţional ”Şcoala altfel” şi a Programului ”Săptămâna Verde” sunt prevăzute în perioada 11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024. Programele se vor desfăşura în intervale de cursuri diferite.