Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP)

Metodologie privinf organizarea si defasurarea grupelor de acomodare pentru dobandirea de notiuni de limba cultura si civilizatie romaneasca
Norme metodologice pentru stabilirea obligatiei didactice de predare
Notarea elevilor in anul 2023-2024
Ordin privind aprobarea unor masuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului national de invatamant preuniversitar si superior
Acomodare pentru dobândirea de noțiuni de limbă, cultură și civilizație românească
OME 6322 privind necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic
Ordinul nr. 30512024 privind aprobarea Procedurii pentru completarea declaraţiilor de interese
Procedura pentru completarea declaraţiilor de interese de către personalul didactic de predare